Services are provided in native languages by bilingual attorneys: divorces, local and international, consultations about family matters by top experts, Hague Convention, child support, alimony, adoptions, wills and trusts, legalization of foreign divorces, registration and legalization of foreign documents, apostilles, mid-marriage agreements and prenuptials, restoration of vital documents, all matter related to the United States, former USSR territories, Europe, Israel and Australia.

BESLISSING BIJ VERSTEK Namens de Russische Federatie

De stad van Kazan ХХ juli 20ХХ

Vrederechter van de gerechtelijke sectie nummer 5 van ХХХХХХХХХХХХ district te Kazan ХХХХХХХХХ bij secretaris ХХХХХХХХХХ, heeft op de openbare rechtzitting na nader onderzoek van de burgerlijke zaak van ХХХХХХХХХХХХХХ tegen ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ betreffende echtscheiding,

vastgesteld:

De heer ХХХХХХХХХХХ (hierna: “eiser”) heeft het verzoekschrift tot echtscheiding van mevrouw ХХХХХХХХХХХХ (hierna: “verweerder”) bij de rechtbank ingediend. Ter ondersteuning van zijn verzoek de eiser wijst erop dat het huwelijk met de verweerder die duurt sinds ХХ februari 19ХХ is duurzaam ontwricht. Uit dit huwelijk zijn er geen kinderen geboren. Echtelijke relaties zijn beëindigd. Er bestaat geen geschil over de boedel. Het behoud van het gezien lijkt onmogelijk te zijn. Gelet op het feit dat de verweerder ontwijkt van ontbinding van het huwelijk bij het bureau van de burgerlijke stand, verzoekt de eiser het Hof om nietigverklaring van het huwelijk met de verweerder.

Eiser is niet bij de rechtbank verschenen. Hij vraagd om behandeling van de zaak in zijn afwezigheid (blz. 16). In overeenstemming met paragraaf 5, artikel 167 van het Burgerlijke Procesrecht van de Russische Federatie de partijen mogen de rechbank vragen om behandeling van de zaak in hun afwezigheid en verzending van de kopie van de beslissing van de rechter. De zaak is beoordeeld in afwezigheid van de eiser.

De verweerder is bij de rechtbank niet verschenen en aanwezigheid van haar vertegenwoordiger niet voorzien. De verweerder was over het tijd en de plaats van de rechtzitting behoorlijk opgeroepen (blz. 18), informatie over de redenen van haar afwezigheid bij de rechtbank heeft zij niet voorgelegd en behandeling van de zaak in haar afwezigheid niet aangevraagd. De zaak is met de toestemming van de eiser behandeld in afwezigheid van de verweerder volgens de procedure bij verstek (blz. 16).

Na kennisneming van de overgelegde bewijsstukken is de Rechtbank van mening dat het verzoek tot echtschijding kan ingewilligd worden op de volgende redenen.

Krachtens paragraaf 2, artikel 21 van het Gezinsrecht van de Russische Federatie (hierna: GR van RF) wordt de echtscheiding voltrokken in gerechtelijke procedure ook in gevallen waarin een van de echtgenoten, ondanks gebrek aan bezwaar, ontwijkt van ontbinding van het huwelijk bij instantie van de burgerlijke stand.

Volgens artikel 22 van GR van RF, spreekt de rechter ontbinding van huwelijk uit, indien de rechtbank stelt vast dat voortzetting van samenwonen van de echtgenoten en het behoud van het gezin is niet meer mogelijk.

In overeenstemming met artikel 1, artikel 23 van de GR van RF bij wederzijdse overeenkomst van echtgenoten tot echtscheiding die hebben gemeenschappelijke minderjarige kinderen en echtgenoten als bedoeld in in paragraaf 2, artikel 21 van de GR van RF, de rechtbank ontbindt het huwelijk zonder het nagaan van de echtscheidingsmotieven.

In de rechtszitting is het vastgesteld dat de partijen waren in XX februari 19XX getrouwd. Uit dit huwelijk zijn er geen kinderen. Huwelijksrelaties zijn beëindigd, het behoud van het gezin lijkt onmogelijk te zijn, de eiser verzoekt de rechter om het huwelijk te ontbinden. De verweerder heeft geen bezwaar tegen het verzoek van de eiser, in de zin van artikel 55, 56, 57 van het Burgerlijke Procesrecht (hierna: BPR van RF) bij de rechtbank ingediend.

Gelet op de uitgelegde omstandigheden van de zaak komt de rechtbank tot de conclusive dat het behoud van het gezin XXXXXXXXX onmogelijk is, het verzoek van de eiser wordt ingewilligd.

De beslissing:

Op grond van het bovenstaande, uitgaande van artikel 23 van Gezinsrecht van de Russische Federatie, artikel 235 van Burgerlijke Procesrecht van de Russische Federatie heeft de rechtbank besloten het volgende.

Het huwelijk voltrokken op XX februari 19XX onder nummer 160 in het bureau van de burgerlijke stand van de Gemeente Almetjevsk, Republiek Tatarstan tussen ХХХХХХХХХХХХХХХХХ en ХХХХХХХХХХХХХХХХХ te ontbinden.

Verweerder heeft het recht om in beroep te gaan tegen de beslissing bij verstek van de rechtbank, de aanvraag tot herziening van de beslissing van de rechtbank binnen 7 dagen na ontvangst van kopie van het besluit in te dienen.

De partijen kunnen tegen de beslissing bij verstek van de rechtbank een beroep instellen bij de rechtbank van Vakhitovsky district te Kazan via vrederechter binnen 10 dagen na afloopstermijn voor indiening van aanvraag tot herzienning van de beslissing bij verstek van de rechtbank, en als zulke aanvraag is ingediend binnen 10 dagen na de dag van de vaststelling van de rechter om deze aanvraag af te wijzen.

Inlichting: De beslissing is van rechtskracht geworden

op ХХ augustus 20ХХ

Vrederechter: (handtekening)

Kopie is juist

Vrederechter: (handtekening)

: Republiek Tatarstan. Vrederechter van Gerechtelijke Sectie Nr. 5 van ХХХХХХХХХХХХХХ District te Kazan

Articles and consultations authored by attorney reflect the state of law as of the date of their writing. The laws change daily. Users of this site are advised to consult attorney regarding their situation.
russian divorce services Payment by credit card
Divorce
The highest compliment you can pay me is the referral of a friend or a relative.
+1-212-205-2211 New York
+1-212-574-3288 New York (Fax)
+1-617-850-9199 Boston
+1-310-929-8444 Los Angeles
+7-495-662-8721 Moscow
+7-921-946-0582 St.Petersburg
+7-812-309-5697 St.Petersburg (fax)

Divorce in Russia ©

Copyright © 1998-2020

Russian attorney at law Karina Duvall.

Terms and conditions of Russian-Divorce PC

LI